Video – Helena Wallberg

Här kan du se en intervju med en av utbildningsdagens föreläsare, Helena Wallberg, där hon talar om specialpedagogens kompetens och arbetsroll:

Många specialpedagoger upplever en frustration över att möta okunskap om sin kompetens och arbetsroll. Men behovet av specialpedagogik i skolan är massivt. För att nå framgång med specialpedagogiken krävs ett bättre samarbete mellan lärarna och att man smartare tar vara på varandras kompetenser. Det menar Helena Wallberg som är specialpedagog och kvalitetsutvecklare.