Rova & Sjögren Psykologi AB

Rova & Sjögren
Psykologi AB

Start  |  Anmälan  |  KONTAKT  |  ​PROGRAM

​Pedagogiskt ledarskap 2019

Pedagogiskt ledarskap 2019

Välkommen till en inspirerande, tankeväckande och kunskapsdrypande utbildningsdag, den 30 oktober 2019 i Umeå. ​Några av Sveriges bästa skolföreläsare kommer. Kommer du?

Välkommen till en inspirerande, tankeväckande och kunskapsdrypande dag, den 30 oktober 2019 i Umeå. Några av Sveriges bästa skolföreläsare kommer. Kommer du?

Vad kommer utbildningsdagen att handla om?

Utbildningsdagen kommer att fokusera på pedagogiskt ledarskap, i såväl klassrummet som på skolgården. Ledarskap för att främja studiero och motverka mobbing, stök och problemskapande beteende. Vi kommer bland annat att få ta del av konkreta exempel och verktyg för att skapa en dynamisk och differentierad undervisning, så att vi kan hantera elever med olika kunskapsnivåer och förförståelse.

 • Hur ​hänger pedagogiskt ledarskap ihop med studiero?
 • Hur kan jag skapa en​ lärmiljö som fungerar, ​även när eleverna ligger på olika ​nivåer?
 • Hur får vi till bra raster som ​förebygger konflikter, ​kränkningar och mobbning?
 • Hur kan jag differentiera min undervisning?
 • Hur kan jag ​använda delaktighet för att främja mitt ledarskap?
 • Hur kan jag g​öra mitt klassrum mer multidimensionellt?

Vilka är föreläsarna och vad kommer de prata om?

Niclas Fohlin Jennie Wilson Kooperativt lärande
​KOOPERATIVT LÄRANDE & LEDARSKAP

Niclas Fohlin och Jennie Wilson kommer att föreläsa om kooperativt lärande och ledarskap i klassrummet.


Hur kan vi använda vårt ledarskap för att strukturera samarbetet mellan elever? Hur skapar vi ett socialt arbetsklimat?  Vi får ta del av metoder och verktyg inom kooperativt lärande som är både beprövade och beforskade.


Niclas och Jennie har skrivit två populära och storsäljande böcker om kooperativt lärande. Jennie har jobbat som klasslärare och är förstelärare i kooperativt lärande. Niclas har jobbat som lärare, speciallärare och specialpedagog med främst elever med annat modersmål än svenska. Niclas och Jennie hjälper idag skolor implementera strukturerade samarbeten både i klassrummet och mellan lärare.

bo hejlskov lågaffektivt bemötande
AUTONOMISTÖD KONTRA KONTROLL

Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, föreläsare, författare, handledare och doktorand vid Birmingham City University.


Vilken riktning har vårt ledarskap? Hur skapar vi goda förutsättningar för lärande? Utifrån begreppen autonomistöd kontra kontroll kommer Bo att föreläsa om ledarskap i klassrummet och på skolgården.


Bo har arbetat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige år 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom förskola, skola, och omsorg både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit en rad efterfrågade och bästsäljande böcker.

Helena Wallberg Differentierad undervisning
Differentierad undervisning

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog.


Under hennes föreläsning kommer vi få ta del av konkreta verktyg och exempel på hur vi kan gå från individanpassningar till differentierad undervisning.​


Helena är en engagerad och entusiasmerande kraft i skolans värld. Hon är generös, delar gärna med sig av sina kunskaper samtidigt som hon är nyfiken och öppen för dialog. Hon har skrivit ett flertal populära böcker och hennes framgångsrika blogg har som syfte att både pröva de egna tankarna och att öppna för samtal om viktiga frågor kring tillgänglighet och god undervisning.

Gustav Sundh Skolgårdsläraren
Ledarskap på skolgården

Gustav Sundh, "Skolgårdsläraren", blev utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Han brinner för att utveckla det fritidspedagogiska lärandet både på den egna skolan och runt om i landet. Gustav är en efterfrågad och duktig föreläsare som många känner från det uppskattade facebookkontot Skolgårdsläraren


På många skolor är utevistelsen den minst genomtänkta delen av verksamheten, vilket kan leda till både problem och förlorade möjligheter. En stark och välplanerad rastverksamhet släcker ut det mesta av konflikter, kränkande behandling och mobbning. Ett gott ledarskap på skolgården skapar glädjefyllt lärande och kunskapsutveckling. Om dessa frågor kommer Gustavs föreläsning att handla om.

VAD SKA DET BLI AV DIG DÅ?

Olof Wretling, känd från bland annat Mammas nya kille, Klungan, Fråga Doktorn och Historieätarna, är en av landets mest populära komiker och berättare. Han har röstats fram som värd för Vinter i P1 inte mindre än sex gånger och vinterpratet Diagnoserna i mitt liv blev så populärt att det sattes upp på Rival i Stockholm år 2016. Efter sex utsålda föreställningar i Stockholm följde Olof upp detta med två rikstäckande turnéer under 2017 och 2018. Vid utbildningsdagen kommer Olof framföra delar ur sin föreställning Diagnoserna i mitt liv.


​​​​De välmeriterade och skickliga föreläsarna kommer att från olika infallsvinklar, belysa frågor och utmaningar som vi möter på våra skolor. 


Diskussionsfrågor, föreläsningsbilder och boktips sätts också samman till ett digitalt arbetshäfte som ni får via e-post efter kompetensdagen för fortsatt reflektion och diskussion!


Klicka på den blå knappen nedan för att anmäla dig till utbildningsdagen.


Vi ses där!

Sammanfattning

 • MÅLGRUPPPersonal och ledare inom grund- och gymnasieskola.​​​
 • DATUM​: 30 oktober 2019.
 • PLATS: Umeå Folkets hus.
 • PRIS: 1895 kr per deltagare (exklusive moms). I priset ingår fika och lunch, föreläsningsmaterial och diskussionsfrågor.
 • VILLKOR: Anmälan är bindande men ej personlig. Om du själv av någon anledning inte har möjlighet att närvara kan du överlåta din plats till en annan person.
 • BOENDE: Du hittar tips på hotell och rabatterat boende på denna sida.
 • FRÅGOR: Vid frågor eller funderingar kontakta Erik Rova på 070-236 32 00 eller erik@rovasjogren.se
 • ​PROGRAM: ​Alla tider för utbildningsdagen hittar ​du här i programmet.

© Rova & Sjögren Psykologi AB 2019  |  Personuppgiftshantering